دسته بندی

پست پیشتاز

با توجه به بالا رفتن هزینه های پستی و تغییرهای ناگهانی و هفتگی تعرفه های پستی ، محاسبه دقیق قیمت های پستی همیشه با ایراداتی می تواند همراه باشد. از این رو مجموعه فروشگاه اینترنتی مازبوک، کمترین هزینه ممکن را برای پست پیشتاز در نظر گرفته تا در کوتاهترین زمان ممکن(یک الی سه روز کاری)  در خدمت رسانی حاضر باشد.